Kes on?/ Who is?

Mul on au olla Tallinna Reaalkooli ja Tehnikaülikooli vilistlane. Viimase lõpetasin 1993a raamatupidamise erialal. Seega on realistlikuma-materialistlikuma taustaga inimest vist raske ette kujutada. Suurimaks seniseks saavutuseks karjääriredelil (selle tavapärases mõistes) tuleb ilmselt lugeda Marati tegevjuhi ametit enne ettevõtte müüki 1990ndate lõpus. Seda tänaseks juba legendaarse direktori Ants Kaprali õpilase ja järglasena. Teine koht kuulub vist asekantsleri ametile Rahandusministeeriumis. Seda ajal, kui ministriks oli veel Siim Kallas. Alates 2002 aastast tegutsen rohkem vabakutselise ettevõtjana ja kõrgeid ameteid sellega ei kaasne. 2004-2005 tehtud vahepausi kasutasin magistrikraadi omandamiseks tulevikuuuringute erialal Curtini Tehnoloogiaülikoolis, Austraalias. Ja seejärel sai õppimine vist harjumuseks. Igatahes olen vabakäigu üliõpilasena, nii ühe või kahe aine kaupa aastas, jäänud oma ülikooliõpinguid jätkama, tehes seda peamiselt Tartu Ülikooli filosoofia-teaduskonnas. Siinsed tekstid pärinevadki vist eelkõige sellelt akadeemiliselt taustalt.

I am honoured to be alumni-member of Tallinn Secondary Science School and Tallinn Technical University, graduating from the latter in 1993 with a degree in accounting and finance. So, a more realistic-materialist background would probably be hard to find. I started my careeer in 1990s, moving from the position of accountant to CFO to CEO in a large (2000+ employees) industrial company in Tallinn. Then, after exit in 1998, changed to public service in the Estonian Ministry of Finance. Since 2002 I am acting more as a freelance CFO, and also an entrepreneur and investor in the field of industrial production. During 2004-2005 our family took a sabbatical break in Perth, Western Australia which I used to obtain the Master of Futures Studies degree in the Curtin University of Technology. And, since then onwards, I have continued my studies on a more casual basis, usually in the department of philosophy, University of Tartu. The texts published here originate mainly from that academic background.

Guido Viik
Guido Viik